ISAN

ISAN is voor films en tv programma's wat ISBN is voor boeken.  Een ISAN is een uniek nummer dat permanent is toegewezen aan een audiovisueel werk, zodat het werk kan worden geidentificeerd.

Aangezien het een unieke identificatiecode is, is het ISAN systeem bruikbaar in een breed scala van geautomatiseerde toepassingen: 

  • Catalogiseren van audiovisuele werken;
  • Uitwisseling van gegevens tussen databases.
  • Beheer van rechten door auteursrechtenorganisaties;
  • Verminderen van het ongeoorloofd gebruik van de beschermde inhoud.